آخرین اخبار

شرکت مجری حقوقی


طبق قانون، مالکین پروژه‌های ساختمانی برای پیشبرد کار خود نیاز به مجری حقوقی دارند. مجری حقوقی به طور معمول با چند مهندس در دیگر دفاتر همکاری می‌ نماید. بنابراین مجری حقوقی فردی است که وظیفه قانونی اجرای عملیات ساختمانی را برعهده دارد.
شرکت‌ های مجری حقوقی تحت دو عنوان با سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود طبق بند 2-1-1-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در حال فعالیت هستند که با توجه به سطح آزمون گذرانده شده در پایه‌ های 1، 2 و 3 به اجرای پروژه‌ های ساختمانی می‌ پردازند.
در شهر تهران شرکت‌های مجری حقوقی زیادی در حال فعالیت هستند و در این میان شرکت رایان سازه صنعت مانا با تجربه و رزومه کاری موفق یکی از شرکت‌ های فعال در این زمینه می‌ باشد.

امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us