پروژه ها


پروژه 17 : طرح توسعه حرم امام رضا (ع)

 

  • طرح توسعه تاسیسات حرم مطهر امام رضا در مشهد (ناظر عالیه وطراح)
  • رواق امام خميني به همراه نظارت عاليه
  • صحن و رواقهاي حرم مطهر امام رضا (طرح جامع جديد)
  • صحن غدير (بخش...
ادامه ...

پروژه 16: ساختمان شهرداری تفرش

مساحت : 3000 متر مربع

کاربری : اداری

طراحی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : شهرستان تفرش

کارفرما : شهرداری تفرش

مرحله : در دست طراحی

 

ادامه ...

پروژه 15 : مجموعه فرهنگی ائمه اطهار

مساحت : 2000 متر مربع

کاربری : مذهبی - فرهنگی

طرح بهسازی و تو سعه : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : آقای جباری

ادامه ...

پروژه 14: مجموعه ورزشی نشاط و زندگی

مساحت : 2000 متر مربع

کاربری : ورزشی

طراحی - نظارت و تغییر کاربری : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما :ساختمان مجله

 

 

ادامه ...

پروژه 13: مسجد فخریه

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : مذهبی - فرهنگی

مشاوره - طراحی و تهیه اسناد فنی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : هیئت امناء

 

ادامه ...

پروژه 12 : مجموعه ورزشی شهید کشوری

مساحت : 1800 متر مربع

کاربری : ورزشی

طراحی ، بازسازی و توسعه : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران

 

ادامه ...

پروژه 11:دانش بنیان دانشگاه شریف

 مساحت : 400 متر مربع

کاربری : اداری

مشاوره طراحی و بازسازی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران - دانشگاه شریف

کارفرما : دانشگاه شریف

 

 

ادامه ...

پروژه10:مجتمع مسکونی صدف

مساحت : 2000 متر مربع

کاربری : مسکونی

طراحی نما و معماری داخلی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : آقای کریمی

 

 

ادامه ...

پروژه 9 : سفید نور جنت

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : اداری

معماری داخلی و بازسازی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : سفید نور جنت

ادامه ...

پروژه 8 : نمایشگاه کارتن سازی غرب

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : تجاری

طراحی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تبریز

کارفرما : شرکت کارتن غرب

 

ادامه ...
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project