پروژه ها


برج بارنوآ

مساحت : 5000 مترمربع

کاربری : مسکونی

مشاوره آتشنشانی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : نیاوران

کارفرما : آقای پاکنشان

مرحله : اتمام

 

ادامه ...

مجتمع مسکونی دیانا

مساحت : 15000 متر مربع

کاربری : مسکونی - اداری - تجاری 

طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : بلوار اندرزگو 

کارفرما : آقای سعیدپور

مرحله : اتمام

 

ادامه ...

مجتمع گلابدره

مساحت : 40000 متر مربع

کاربری : تجاری - فرهنگی - اداری و پارکینگ طبقاتی 

طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : دربند 

مرحله : دردست اجرا 

ادامه ...

مجتمع مسکونی خزانه

مساحت : 20000 مترمربع

کاربری : مسکونی

طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : خزانه

کارفرما : آقای حسین زاده

مرحله : اتمام 

 

 

 

ادامه ...

سیتی سنتر خلیج فارس

مساحت : 80000 متر مربع

کاربری : تجاری - فرهنگی - ورزشی

طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : اهواز

کارفرما : آقای حمیدی فر 

مرحله : درحال ساخت

ادامه ...

طرح توسعه حرم امام رضا (ع)

 

  • طرح توسعه تاسیسات حرم مطهر امام رضا در مشهد (ناظر عالیه وطراح)
  • رواق امام خميني به همراه نظارت عاليه
  • صحن و رواقهاي حرم مطهر امام رضا (طرح جامع جديد)
  • صحن غدير (بخش...
ادامه ...

ساختمان شهرداری تفرش

مساحت : 3000 متر مربع

کاربری : اداری

طراحی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : شهرستان تفرش

کارفرما : شهرداری تفرش

مرحله : در دست...

ادامه ...

مجموعه فرهنگی ائمه اطهار

مساحت : 2000 متر مربع

کاربری : مذهبی - فرهنگی

طرح بهسازی و تو سعه : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : آقای جباری

ادامه ...

مجموعه ورزشی نشاط و زندگی

مساحت زندگی: 2000 متر مربع

طریقه استفاده: ورزش

تغییر کاربری / طراحی : مهندسین مشاور ساختاری رایان

مکان: تهران

مشتری: ساختمان...

ادامه ...

مسجد فخریه

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : مذهبی - فرهنگی

مشاوره - طراحی و تهیه اسناد فنی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : هیئت امناء  مسجد     ...

ادامه ...
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project