پروژه ها


طرح توسعه حرم امام رضا (ع)

 

  • طرح توسعه تاسیسات حرم مطهر امام رضا در مشهد (ناظر عالیه وطراح)
  • رواق امام خميني به همراه نظارت عاليه
  • صحن و رواقهاي حرم مطهر امام رضا (طرح جامع جديد)
  • صحن غدير (بخش...
ادامه ...

ساختمان شهرداری تفرش

مساحت : 3000 متر مربع

کاربری : اداری

طراحی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : شهرستان تفرش

کارفرما : شهرداری تفرش

مرحله : در دست...

ادامه ...

مجموعه فرهنگی ائمه اطهار

مساحت : 2000 متر مربع

کاربری : مذهبی - فرهنگی

طرح بهسازی و تو سعه : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : آقای جباری

ادامه ...

مجموعه ورزشی نشاط و زندگی

مساحت : 2000 متر مربع

کاربری : ورزشی

طراحی - نظارت و تغییر کاربری : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما :ساختمان مجله       

                                                             ...

ادامه ...

مسجد فخریه

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : مذهبی - فرهنگی

مشاوره - طراحی و تهیه اسناد فنی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : هیئت امناء  مسجد     ...

ادامه ...

مجموعه ورزشی شهید کشوری

مساحت : 1800 متر مربع

کاربری : ورزشی

طراحی ، بازسازی و توسعه : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران

 

ادامه ...

دانش بنیان دانشگاه شریف

 مساحت : 400 متر مربع

کاربری : اداری

مشاوره طراحی و بازسازی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران - دانشگاه شریف

کارفرما : دانشگاه...

ادامه ...

مجتمع مسکونی صدف

مساحت : 2000 متر مربع

کاربری : مسکونی

طراحی نما و معماری داخلی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : آقای کریمی

 

 

ادامه ...

سفیر نور جنت

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : اداری

معماری داخلی و بازسازی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما :  شرکت سفیر نور جنت                                                                       ...

ادامه ...

نمایشگاه کارتن سازی غرب

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : تجاری

طراحی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تبریز

کارفرما : شرکت کارتن غرب

 

ادامه ...
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project