سفیر نور جنت


سفیر نور جنت

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : اداری

معماری داخلی و بازسازی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما :  شرکت سفیر نور جنت                                                                                                                         

 

                                                             

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project