مجموعه ورزشی شهید کشوری


مجموعه ورزشی شهید کشوری

مساحت : 1800 متر مربع

کاربری : ورزشی

طراحی ، بازسازی و توسعه : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project