بانک پاسارگاد


مساحت : 50000 مترمربع
کاربری : اداری - تجاری
طراحی تاسیسات آتشنشانی : مهندسین مشاورررایان سازه
مکان : میرداماد بین ولیعصر و آفریقا
کارفرما : بانک پاسارگاد
مرحله : در دست ساخت

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project