بازار آهن شادآباد


مساحت : 100000 مترمربع

کاربری : تجاری

مشاوره آتشنشانی - طراحی سیستم های اعلام و اطفا حریق : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : شاداباد 

کارفرما : آقای ترامشلو

مرحله : اتمام

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project