فراخوان مسابقه بین المللی معماری ArchiGraphicArts ۶


فراخوان مسابقه بین المللی معماری ArchiGraphicArts ۶
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

فراخوان مسابقه بین المللی معماری ArchiGraphicArts ۶

مسابقه در 4 گروه :

طبیعت

معماری فانتزی 

طراخحی پروژه

مسکو. XXI century نامزد ویژه توسط معمار ارشد مسکو Sergey Kuznetsov

برگزار می شود . 

شرکت کنندگان باید آثار را در فرم الکترونیکی به وب سایت مسابقه ارسال کنند. در طول مسابقه نیز رای گیری اینترنتی برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام: ۲۰ آوریل ۲۰۱۹ (۳۱ فروردین ۹۸)

سایت مسابقه

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project