فضاهای زندگی قابل تنفس


فضاهای زندگی قابل تنفس
۱۳۹۹/۰۴/۲۲

مسابقه طراحی فضاهای قابل تنفس برای زندگی شهری سالم تر

 Cemer Dreams Come True

باید  طرح هایی ارائه دهید که فضاهای زندگی شهری موجود و آینده را بهتر ، سالم تر جلوه دهد.

ر مجموع چهار جایزه در هر یک از سه مقوله مسابقه اهدا می شود. اولین جایزه در بخش طراحی منطقه ۴ هزار یورو است. اولین جایزه در بخش طراحی محصول حرفه ای ۲ هزار یورو است. اولین جایزه در گروه طراحی محصولات دانشجویی ۱۵۰۰ یورو است. کل صندوق پول جایزه سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۷۰۰۰ یورو است.

هر پروژه ارائه شده باید:

قبلاً تولید نشده باشد.

در دسترس عموم قرار نگرفته باشد.

در یک رقابت مشابه قرار نگرفته باشدو

جوایزی نگرفته باشد.

شرکت کنندگان می توانند تنها در یک رده رقابت (دانشجویی یا حرفه ای) با حداکثر سه (۳) پروژه مختلف شرکت کنند.

مسابقه Dreams Come True توسط Cemer Kent Ekipmanları San برگزار می شود.

شرکت در این رویداد رایگان است.

مهلت ثبت نام: ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ (۹ مهر ۹۹)

سایت فراخوان

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project