آشنایی با شرکت مهندسین مشاور رایان سازه

سازمان ها برای رشد و بقای خود در دنیای پر رقابت به روش ها و الگوهای ارزیابی و بهبود عملکرد خود رو آورده اند. شرکت مهندسین مشاوره هم از این قاعده جدا نمی باشند. زیرا کعملکرد آنها به عنوان بخشه ی از طراحی، تأثیر قابل توجهی در موفقیت پروژه خواهد داشت. این سازمان ها نه تنها برای بقای خود بلکه برای توسعه صنعت ساختشان نیازمند توجه به عملکرد خود خواهند داشت. بر اساس تحقیق های انجام شده در صنعت مهندسین مشاور و مخصوصا در ایران توجه کمتری به موضوع ارزیابی عملکرد و مدل های رو به رشد سازمانی شده است. هدف اصلی یک شرکت مهندسی مشاور ارائه برنامه ای برای  عملکرد صحیح و سریع در صنعت ساخت می باشد .

یکی از الحاقات مهم این شرکت ارائه کلیه خدمات و محصولات ایمنی و آتش نشانی ( سیستم های اعلام و اطفا حریق)مورد تائید سازمان آتش نشانی است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر برروی لینک زیر کلیک نمائید:

https://www.sabatam.com

pdf رزومه
pdf کاتالوگ

برخی از مشتریان ما

پل های ارتباطی با ما| Contact Us