آخرین اخبار


خدمات


مشاوره ساخت

شرح خدمات و محدوده وظایف مهندس مشاور در شرکت مهندسین مشاور - مرحله مقدماتی - مرحله بررسی و آنالیز بازار و...

اجرا و ساخت

شرکت مهندسین مشاور، با برآورد بخش های مختلف پروژه از نظر هزینه ها و زمان اجرای آن، سعی در اجرای پروژه ها با...

مجری ذیصلاح حقوقی

مجری ذیصلاح فردی حقیقی یا حقوقی است که اجرای ساختمان را مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 سازمان نظام...

امتیاز دهید :

پل های ارتباطی با ما| Contact Us