آخرین اخبار

مجتمع شهید نامجو


مساحت مسجد : 2800 متر مربع
مساحت مدرسه دخترانه : 2600 متر مربع
مساحت مدرسه پسرانه : 2500 متر مربع
مساحت سالن ورزشی : 2300 متر مربع
مساحت ساختمان خدماتی و اداری : 2300 متر مربع
مکان : تهران - میدان حر
کارفرما : آقای وکیلی

فایل های مرتبط

  • patch image
  • patch image
امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us