آخرین اخبار

میدیرت پیمان ساخت


مدیر پیمان ساخت : وظیفه پیش برد پروژه ،هماهنگی و مدیریت عوامل پروژه تا تکمیل پروژه بر عهده مدیریت پیمان ساخت می باشد و بطور کلی مدیر پیمان می بایست حافظ منافع کارفرما چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فنی در پروژه باشد.
از وظایف مهم مدیرپیمان می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1- ارائه مشاور در مورد قراردادها ( با پیمانکارن جزء و تامین کنندگان متریال )
2- مشاوره در مورد هزینه و برنامه ریزی طرح
3- تعیین شاخص های کلیدی
4- امکان دسترسی به برنامه ریزی و کنترل هزینه ها
5- حفظ اسناد و مکاتبات مربوط به قراردادها
6- مدیریت قراردادهای کار و هماهنگی آنها
7- صدور دستورالعمل های لازم
8- بازرسی و بررسی اقدامات انجام شده

شرکت مهندسین مشاور رایان سازه با کادر فنی مجرب و تجربه فنی در این مورد، آمادگی اخذ مدیریت پیمان ساخت پروژه های شما کارفرمایان محترم را دارد.
همچنین این شرکت باوجود ناظرین مجرب و دفتر فنی قوی جهت تسهیل در روند پروژه علاوه بر انجام مدیریت پیمان ساخت ، توانایی انجام خدمات مشاور را بصورت همزمان با مدیریت پیمان ساخت در پروژه را دارد.

امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us