آخرین اخبار

مشاوره ساخت


شرح خدمات و محدوده وظایف مهندس مشاور در شرکت مهندسین مشاور

- مرحله مقدماتی

- مرحله بررسی و آنالیز بازار و تهیه اسناد مناقصه
- انجام دادن مناقصه و نظارت بر  روند پروژه

مطالعات مرحله مقدماتی شامل دو قسمت اساسی است:

الف- شناسایی و بررسی اولیه 

- تبادل نظر با کارفرما و تعیین و شفاف سازی اهداف پروژه

- تعیین چارچوب محتوایی و تعریف جزئیات مراحل انجام مطالعات

- بررسی میزان اطلاعات موجود مرتبط با پروژه در سازمان ها و مراکز کشور و نحوه دسترسی به آنها

- برنامه ریزی فرآیند انجام مطالعات امکان سنجی پروژه

- سازماندهی تیم پروژه و انتخاب کارشناسان وشرکت مهندسین مشاورمورد نیاز پروژه مهمترین وظیفه در این بخش محسوب می شود. 

ب- تهیه طرح مقدماتی

- تعیین و ارائه گزینه های  اولیه بهره برداری از سایت با توجه به نظرات کارفرما

- تعیین مشخصات عملیاتی هر یک از گزینه های تصمیم گیری با هماهنگی کارفرما

- امکان سنجی استفاده از ظرفیت مازاد مجتمع برای سایر کارهای وابسته

- برآورد اولیه هزینه های احداث و بهره برداری گزینه های پیشنهادی

- برآورد اولیه هزینه های استفاده کننده گان آتی مجتمع

ارائه مشاوره  

شرکت مهندسین مشاور رایان سازه ارائه دهنده خدمات مشاوره ایی در زمینه فنی و مهندسی با رویکرد ساخت و ساز کم هزینه ، مقاوم ،پیشرفته ، اصولی، علمی و بهینه سازی بافت شهری می باشد. از جمله فعالیت های این بخش عبارتند از:

- ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه

- ارائه مشاوره اقتصادی - فنی - اجرایی 

- ارائه برنامه فیزیکی

- ارائه طرح توجیهی

- جدول زمان بندی ( C P M ) اجرای پروژه

- ارائه بهترین و با صرفه ترین شیوه تخریب، نوسازی و بازسازی و ساخت

- ارائه مشاوره های زمانی برای ساخت

- مانیتور کردن مسائل مالی 

- ارائه مانیتورینگ قرارداد-مدیریت فنی - مدیریت کیفیت 

امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us