آخرین اخبار

طراحی دیتا سنتر


مرکز داده محلی جهت نگه داری و تجهیزات ذخیره ساز و سرور و سایر موارد می باشد .

جهت نگه داری تجهیزات فوق یک اتاق کامپیوتر در نظر گرفته می شود که می باید دارای شرایط خاصی باشد که در 5 استاندارد مهم به آن اشاره شده است . این استاندارد ها به شرح زیر است : 

  • 1 Tia 942
  • 2   Bicsi
  • 3 En5060
  • 4 Up time
  • 5 ISO

تمامی الزامات و دستورات در این استاندارد ها عنوان شده است.  

هر یک از استاندارد ها جهت طراحی مرکز داده دارای رده بندی و افزونگی خود می باشند. با توجه به اهمیت مرکز داده بر اساس کارکرد دیتا سنتر می باید افزونگی های لازم در مرکز داده در نظر گرفته شود. هر یک از استاندارد ها بر این اساس نسبت به ارائه افزونگی خود اقدام نموده اند.

به طور مثال up time از عنوان tier  استفاده می کند و Bicsi  از عنوان F  جهت رده بندی مراکز داده استفاده می کند.

در زمان طراحی بر اساس رده بندی و افزونگی المان های مرکز داده تعیین می شود. انواع افزونگی در مرکز داده به شرح زیر می باشد. مهمترین مبحث در طراحی مرکز داده مبحث افزونگی می باشد. مصرف مرکز داده به عنوان N مخفف NEED عنوان می گردد. 

N به عنوان تجهیزات مورد نیاز جهت مرکز داده عنوان می شود.

N+1 به این معنی است که جهت تمامی تجهیزات افزونگی در حد ماژول در نظر گرفته می شود.

2N با در نظر گرفتن افزونگی در مسیر است به عنوان مثال 2 مسیر برق و کولینگ.

2(N+1) دو مسیر مچزا و در هر مسیر افرونگی وجود دارد.

در هر یک از این استاندارد ها در تمامی زیر بخش ها شامل ابنیه و معماری، برق  ، خنک کننده ، شبکه ، امنیت ،اعلام و اطفا حریق به تفصیل موارد مختلف بیان گردیده است . در بعضی از موارد الزامات خاص خود دیتا سنتر بیان شده است و در بعضی از موارد به استاندارد های مرجع چون NFPA و ASHREA ارجاع گردیده است.

در زمان طراحی می باید تمامی المان های مختلف در خصوص رعایت استاندارد ها و افزونگی های لازم در نظر گرفت

به عنوان مثال در خصوص فاصله مراکز داده از یک سری از محل ها مانند ایستگاه پلیس و فرودگاه و ..... اعداد خاصی عنوان شده است

استفاده از مراکز داده نیز کاربرد های متفاوتی دارد .

بعضی از مراکز داده به صورت اختصاصی برای ارائه سرویس به یک سازمان خاص می باشد.

بعضی از مراکز داده جهت ارائه سرویس به سایر ارگان ها می باشند که به عنوان دیتا سنتر های COLLOCATION مطرح می باشند.   

امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us