آخرین اخبار

مطالعات فاز صفر


معماری حوزه ای تخصصی است که در آن مهندسی ، علم و هنر در هم ادغام شده و منجر به خلق یک بنا می شود .در این راستا  

مطالعات فاز صفر معماری ، اولین قدم برای پیشروی است .

با مطالعات  فاز صفر  اطمینان حاصل می شود که ساخت و ساز کارآمد و بهینه انجام شود  و راه حل های اجرایی،  برای طراحی یک پروژه قابل اجرا و پایدار باشند .

هدف از مطالعات فاز صفر معماری ، آماده سازی ، مطالعات شناسایی و بررسی های اولیه پروژه بر اساس اهداف طراحی است،که باید منطبق بر ضوابط و استاداردها تهیه ، تنظیم و ارائه شوند .

 

خلاصه ای از طراحی فاز صفر معماری به ترتیب اولویت به شرح زیر است :

1.فضایی که قرار است پروژه ساخت در آن انجام پذیرد به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

2.فرم پروژه برای طراحی و ایده پردازی باید منطبق بر محل اجرای پروژه باشد.

3.استانداردهای حاکم بر محیط پروژه به دقت بررسی ، مطالعه و لیست بندی شود.

4.تهیه و تنظیم لیست فضاهای مورد نیاز کارفرما و فضاهای مورد نیاز پروژه

5.تک تک فضاهای یک پروژه بر اساس استانداردهای خاصی طراحی و اجرا می شوند ، پس بررسی و لیست بندی فضاهای پروژه مذکور و ارائه استاندارد هر فضا در این مرحله امری ضروریست.

6.مکان دقیق دسترسی های خارجی بنا به محل پروژه ، دلیل انتخاب مسیرها و مسافت و طول و عرض و شیب آن ها در این مرحله تهیه ، تنظیم و ارائه می شوند .

7.بررسی نوع سازه ساختمان

 1. بررسی نوع تاسیسات ساختمان
 2. بررسی مصالح و نحوه تامین مصالح با توجه به منطقه ساخت
 3. ارائه راهکار برای بهینه سازی ساخت پروژه مورد نظر در مکان مورد نظر

باید توجه داشت که کلیه اطلااعات بدست آمده از فاز صفر از جمله :

 • بررسی وضعیت جغرافیایی منطقه و شرایط اقلیمی
 • بررسی جمعیتی و آماری منطقه
 • تهیه برنامه های فیزیکی اعم از نوع، کاربری و متراژ بنا ها
 • بررسی منطقه بندی سایت با توجه به عملکرد
 • تهیه نقشه توپوگرافی منطقه و بنا های موجود؛ در این قسمت گرافیک بسیار اهمیت دارد.
 • آزمایش خاک
 • ضوابط قوانین و استانداردها

در مرحله طراحی معماری عینا در نظر گرفته خواهند شد ، پس بسیار ضروری است که مطالعات فاز صفر معماری با دقت بسیار زیاد تهیه و تنطیم گردد تا به ساخت مناسب ، زیبا ، دقیق و مستحکم مطابق با جغرافیای محل منجر گردد.

مطالعات فاز صفر معماری علاوه بر کارکردهای ذکر شده ابعاد فنی و اقتصادی پروژه را نیز بررسی و ارائه می کند .

این آیتم برای کارفرما بسیار مهم خواهد بود .

مطالع دقیق زمین ، ضروری ترین آیتم طراحی فاز صفر معماری است .

در این مرحله  بسته به بزرگی و وسعت پروژه استفاده از تصویربرداری هوایی امری ضروریست.

به یاد داشته باشیم که سایت پلان به اندازه خود پلان مهم و فرایند طراحی این دو باهم در ارتباط مستقیم هست.

بررسی دقیق زمینی که قرار است ساخت پروژه روی آن انجام گیرد ، مجاورت ها ، دسترسی ها ، نور خورشید ، شرایط اقلیمی ، بافت مجاور، وضعیت زمین، ساکنین  و......... منجر به طراحی دقیق موارد زیر در طراحی فاز یک خواهد شد :

 • نمایش داکت ها
 • نمایش نورگیر ها
 • نمایش درز انقطاع
 • نماش ابعاد دقیق زمین
 • نماش فرم کلی ساختمان
 • نمایش میزان سطح اشغال
 • نمایش وضعیت همجواری ها
 • نحوه ارتباط پروژه با محیط اطراف
 • نمایش محوطه سازی، حیاط و فضای سبز
 • نمایش اختلاف سطح ها با کد های ارتفاعی
 • نمایش کوچه ها، خیابان ها و کلا گذر های اطراف پروژه

 در ادامه باید یادآور شویم مهم ترین پتانسیل های تاثیرگذار بر پروژه عبارتند از :

صدا

 بو

آلودگی هوا

 دید و ویو

مسیر عبور خورشید

زوایای عمود نور

باد

رطوبت دما در زمان ها و فصل های مختلف سال خواهد بود  که در فاز صفر معماری بررسی تهیه و ارائه خواهد شد.

با توجه به موارد ذکر شده یک طرح توجیهی کامل در قالب یک گزارش از طرف شرکت مهندسی مشاور که طراحی فاز صفر معماری را بر عهده دارد به کارفرما ارائه خواهد شد.

در طی مذاکرات بعدی با کارفرما ، بعد از مطالعه فاز صفر توسط ایشان ، امکان و بودجه مورد نظر برای ساخت پروژه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مطالعات فاز صفر معماری برای این است که بگوید :

پروژه مورد نظر در مکان مورد نظر با بودجه در نظر گرفته شده قابلیت اجرا دارد و یا نه

امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us