آخرین اخبار

طراحی معماری


جزئیات زیادی در طراحی نقشه های یک پروژه معماری وجود دارد  و هر مرحله از پروژه باید  به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا ایمنی و راحتی پروژه ، مبتنی بر عملکرد و کاربرد آن تامین گردد. فرآین تهیه ، تنظیم و ارائه این نقشه ها طراحی معماری نام می گیرد . 

به طور دقیقتر طراحی معماری مفهومی است که بر اجزا و یا عناصر یک سازه تمرکز دارد . 

یک طراح معمار به طور کلی مسئول طراحی معماری پروژه است و  با کلیه فضاها و عناصر مربوط به پروژه تا رسیدن به یک ساختار منسجم و زیبا و کاربردی سر و کار خواهد داشت . 

اولین مرحله از مراحل طراحی یک پروژه ، طراحی شماتیک آن است ، بدین معنا که معمار ، اطلاعات ، نیازها و خواسته های کارفرما از پروژه را تهیه و تنظیم کرده و طرح اولیه را در قالب دو یا سه طرح به کارفرما ارائه خواهد کرد . 

این طراحی اولیه شامل دیاگرام حبابی از فضاهای موجود و دسترسی فضاها بهم است.

دیاگرام حبابی چیست ؟

قبل از ترسیم نقشه ها و چیدمان پلان معماری ، یک معمار باید درک عمیقی از محل قرار گیری فضاها و نحوه دسترسی آن ها بهم و هم چنین دسترسی های خارج از بنا داشته باشد. 

دیاگرام های حبابی ، طراحی های دایره وار از مناطق داخلی و خارجی بنا و نحوه دسترسی آن ها به یکدیگر هستند . 

این نمودارها در مرحله مقدماتی فرآیند طراحی، مورد استفاده طراحان قرار می گیرند و برای برنامه ریزی های بعدی در زمینه طراحی و سازماندهی فضاها بسیار مورد استفاده خواهند بود . 

 اهمیت نمودارهای حبابی در طراحی معماری :

این نمودارها بخش مهمی از فرآیند معماری را شامل میشوند.ترسیم و طراحی نقشه های معماری بدون مشخص کردن جهت مسیرهای یک بنا باعث ایجاد مشکلات زیادی در روند طراحی و جریان حرکتی و قرارگیری سطوح می شود.

بعد از طراحی شماتیک طراحی نقشه های فاز 1 معماری صورت می پذیرد و بعد نوبت به طراحی فاز 2 ، جزئیات و توسعه نقشه های فاز یک می رسد.

طراحی فاز یک معماری در این مرحله به یک طرح مفهمومی با جزئیات کامل بسط پیدا می کند . 

اگرچه اصطلاح طراحی معنای گسترده ای دارد ، اما معمولا به ترکیب خلاقیت، هنر، مهندسی و فن ساخت در یک پروژه اطلاق می گردد.

طراحی معماری اولین مرحله ساخت یک بنا است.

این مرحله درواقع تحقق بخشیدن به رویاهای یک طراح معمار است . 

طراحی معماری علمی است که نیازها ، خواسته ها و به طور کلی فضای زندگی را با ابزارهای خاص و خلاقیت پاسخگو است.

هدف از این رشته ترکیب فن آوری و زیبایی شناسی است.طراحی معماری به طور کلی با خطوط ، نقشه ها و طرح های اسکیسی تهریف می شود . 

تحلیل یک معمار از پروژه به گونه ای است که نیازها و منابع ساخت را دربرگیرد و اصل زیبایی شناسی نیز در آن رعایت شود.

خط عنصر اصلی طراحی معماری است که جنبه های مختلفی مانند حجم،بعد،سطح و ... را میسازد.

به طور جامع و کامل در یک خط :

طراحی معماری یعنی بدانیم فضای مورد نظر بسیار زیبا است و کاربرد مشخصی دارد .

نمونه های  طراحی معماری بی نهایت است.

روند طراحی در طول زمان بسیار متغیر بوده و است.

روند طرحی معماری بسیار حساس بوده و به تمامی عوامل اجتماعی و محیطی و .... واکنش نشان می دهد.

 یک مثال بارز در این زمینه ، اشاره به مدرنیسم است که روی بسیاری از طراحان و معمارها تاثیرگذاشته است . 

 اهمیت طراحی معماری در چیست:

معماری تاثیر بسیار زیادی در ساخت محیط موجودات زنده اعم ز انسان و حیوان و گیاه دارد .

هنگامی که صحبت از یک سازه جدید می شود ، تنها اقدامات ایمنی و مسئله دوام و بقا ساختمان مهم نیست بلکه طراحی زیبا جذاب آرام بخش و در تعامل با محیط اطراف هم مطرح است .

طراحی معمار شامل چه بخش هایی است :

1-طراحی دوبعدی : پلان - کف - مقطع - دیوار ارتفاع-روشنایی- چیدمان-مبلمان - پلان های فوندانسیون - مقطع - برش - بام ...

2-طراحی 3بعدی:مدلسازی داخلی و خارجی - دل سازی مقطع و مجموعه های فیکسچر- مدل سازی محوطه...

خدمات طراحی معماری شامل :

تجسم بخشیدن به ایده ها 

سنجش جنبه های مهندسی و اجرایی پروژه و تطبیق آن با کاربری بنا و ایده ساخت و فرم بنا

ارائه نقشه های 3 بعدی و دوبعدی کامپیوتری

معماری یعنی :

تجسم بخشی و جان دادن به یک رویا.

امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us