آخرین اخبار

مجتمع تجاری-اداری آفتاب


مساحت : 30000 متر مربع
کاربری : تجاری - اداری - تفریحی
مشاوره آتشنشانی - طراحی سیسیتم های اعلام و اطفا حریق : مهندسین مشاور رایان سازه
مکان : منطقه 22
کارفرما : آقای افراشته پور 

فایل های مرتبط

 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
 • patch image
امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us