آخرین اخبار

شرکت مجری ذیصلاح


مجری ذیصلاح فردی حقیقی یا حقوقی است که اجرای ساختمان را مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 سازمان نظام مهندسی بر عهده می‌ گیرد. مجری یا همان مجری ذیصلاح دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی با صلاحیت اجرا باشد و طی سندی (اعم از قرارداد و یا برگ تعهد) اجرای ساختمانی را بر عهده گیرد. 

شرکت مجری ذیصلاح به عنوان مجری حقوقی مسئولیت ساخت و ساز و اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی را برعهده دارد و از سال 1399 طبق قانون با هدف اجرای اصولی پروژه‌های ساختمانی برای ثبت پروژه در سامانه خدمات مهندسی نیاز به معرفی مجری ذیلاح حقوقی است. لازم به ذکر است شناخت کافی از شرکت مجری ذیصلاح انتخابی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که چگونگی اجرای کار و ایمنی در حین اجرا و نظارت دقیق به این شرکت بستگی دارد.
شرکت رایان سازه صنعت مانا به عنوان ارائه دهنده انواع خدمات ساختمانی دارای پروانه مجری حقوقی، مسئولیت اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی شما را بر عهده می‌ گیرد و با اطمینان کیفیت کار خود را تضمین می‌ نماید

ساختمان های امروزی باید توسط مجری ذیصلاح ساختمان ساخته شود.  زیرا ساخت ساختمان در حال حاضر یک مسئولیت حقوقی است که فقط شخص دارای صلاحیت از نظر سازمان نظام مهندسی استان تهران قادر به انجام آن می باشد.

 

وظایف شرکت ذیصلاح

اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح بعنوان مدیر و مسئول عملیات اجرایی و نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان به اختصار عبارتست از:

 

- بخش اول: فنی و اجرایی

- مسئولیت صحت عملیات ساختمانی و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و مشخصات فنی با رعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب ودرخواست انجام آزمایشات فنی مربوطه
- اخذ تاییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان
- رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون
- تنظیم و بروزآوری برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی
- تهیه نقشه های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات
- دادن تضمین های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرما و یا تضمین کیفیت کار
- جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتا اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک

- بخش دوم: مالی و اداری

- تهیه برآورد اولیه از هزینه های اجرایی کار
- تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح بکارگماردن مهندسان وپیمانکاران و معماران و استادکاران ماهر حسب مورد
- ارائه لیست دستمزد به کارفرما، و در خصوص پیمانکاران بصورت درصد کار انجام شده
- استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده
- اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز
- اخذ بیمه نامه های مسئولیت و حوادث و ارائه بیمه ماهانه و عوارض و غیرو
- تدارک نگهبان و حراست از کارگاه

* مجری ذیصلاح هر قسمت از کار را به پیمانکاران جزء یا اشخاص واگذار می نماید و در صورتیکه پیمانکار کل کار را اجرا نماید، با داشتن پروانه اجرای ساختمان می تواند بعنوان مجری فعالیت نماید.

* مجری ذیصلاح ساختمان بسته به نوع خدماتی که به مالک ارائه می دهد و توافقات اولیه، حق الزحمه خود را بصورت در صدی از هزینه های اجرایی در هر مقطع از کار ازمالک مطالبه می نماید و یا مجری ذیصلاح به ازای هر متر مربع از پروژه مبلغی را به عنوان حق الزحمه با مالک توافق می نماید.

* مجری نمی تواند مسئولیت های فنی و اجرایی کار را به شخص دیگری واگذار نماید ولی در واگذاری مدیریت مالی و اداری کار مالک و مجری مختار می باشند. که در حال حاضر مدیریت مالی و اداری کار را کارفرما انجام می دهد و به تبع آن عملیات موضوع ردیف های ۱ تا ۷ طبعا از وظایف مجری حذف می گردد.

 

مجری ذیصلاح و مشکل تهیه نقشه های اجرایی

مجریان را می توان از ابتدای تهیه نقشه ها و عقد قرارداد مالک با دفاتر طراحی دخالت داد و از همان ابتدا نقش سرپرست و بازوی راست مالک در امر تهیه نقشه ها طبق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دانست و به عنوان هماهنگ کننده بین مالک، دفاتر طراحی، گروه کنترل سازمان نظام مهندسی و بالاخص شهرداری معرفی نمود.

به موجب قانون کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط مجری ذیصلاح انجام پذیرد، بنابراین شرکت مهندسین مشاور رایان سازه متشکل از مجریان حقیقی و سرپرست کارگاه های مجرب آمادگی خود را جهت اختصاص سهمیه مجری ذیصلاح برای پروژه های سطح شهر تهران اعلام می دارد. برای تماس با مهندسین مشاور شرکت رایان سازه با شماره 22877248 -021 تماس بگیرید.

 

امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us