آخرین اخبار

برگه های تعهد نظارت و طراحی


انواع برگه های تعهد و نظارت 

- برگه تعهد نظارت محاسبات سازه ساختمان

- برگه تعهد نظارت معماری ساختمان

- برگه تعهد نظارت تاسیسات برق و مکانیک ساختمان

- برگه تعهد طراحی محاسبات سازه

- برگه تعهد طراحی معماری

- برگه تعهد طراحی تاسیسات برق و مکانیک

برای دانلود برگه های تعهد اینجا کلیک کنید. مهندسین مشاور رایان سازه خدمات فنی مهندسی، خدمات مشاوره ای، خدمات تحقیقاتی و خدمات اجرایی در کلیه امور ساخت و ساز ارائه می دهد.

امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us