آخرین اخبار

لمینت کلاسیک


لمینت کلاسیک

CLASSIC TOUCH

لمینت کلاسیک

کلاسیک و معتبر. کف های موجود درطرح کلاسیک  ظاهری همانند چوب طبیعی و برش خورده دارند.  سطوح معتبر و طبیعی

ظاهری خشن و آماده که قسمتهایی از آن  شسته شده به نظر می رسد  ظاهری پرنعمت  و طبیعی را نشان می دهند.

         

        

          

               

                    امتیاز دهید :

پل های ارتباطی با ما| Contact Us

شمارشگر رایان سازه

25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project