آخرین اخبار

لمینت با تاچ طبیعی


لمینت با تاچ طبیعی

Laminate flooring

NATURAL TOUCH

لمینت با تاچ طبیعی

 حسی مانند چوب واقعی . یک ساختار سطح که دقیقاً با دکوراسیون سازگار است این نوع از لمینت ها  با استفاده از روش ویژه ای ساخته و پرداخته می شوند. این  کفپوش ها تقریباً شبیه چوب واقعی هستند.  طبقات ممتاز از دسته  Natural Touch ، ویژگیهای مثبت لمینت را با خصوصیات غیرقابل مقایسه چوب به عنوان الگوی ترکیب می کند.

مزایا: کفپوش ها برای نصب ساده ، غیر حساس ، سریع ، رنگ سریع و کاملاً آسان برای مراقبت هستند.

            

              

                   

                      

                        

                           

                               

                          

                               

 

 

 

 

 

 

 امتیاز دهید :

پل های ارتباطی با ما| Contact Us

شمارشگر رایان سازه

25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project