آخرین اخبار

مقالات آموزشی


مطالعه مقالات علمی و آموزشی جهانی باعث رشد مغزی و اطلاع از جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژیها و آمار جهانی درباره معماری و علم ساختمان سازی می شود . 

آموزش و تبادل اطلاعات و فن آوریها ی جهانی همیشه باعث پیشرفت و تعالی علم شده و شناخت  و بینش  محیطی را افزایش می دهد.

از اینرو مطالعات دقیق و بروز علوم ساخت بسیار مفید فایده خواهد بود .

فایل های مرتبط

patch image

باغ بام

دانلود
patch image

طراحی مدولار

دانلود
patch image

مدیریت ساخت

دانلود
patch image

کنترل پروژه

دانلود
patch image

ضوابط و مقررات ساختمان سازی تهران-قسمت چهارم

دانلود
patch image

ضوابط و مقررات ساختمان سازی تهران - قسمت اول

دانلود
patch image

ضوابط و مقررات ساختمان سازی تهران-قسمت دوم

دانلود
patch image

ضوابط و مقررات ساختمان سازی تهران-قسمت سوم

دانلود
patch image

ضوابط و مقررات ساختمان سازی تهران-قسمت پنجم

دانلود
patch image

ضوابط و مقررات ساختمان سازی تهران - قسمت ششم

دانلود
امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us